درباره ما:

پایگاه خبری بارزنیوز

صاحب امتیاز : موسسه رسانه ای ریحان نفیس

مدیر مسئول: علی یزدان پناه فدائی

سردبیر: علی یزدان پناه فدائی

تحریریه: زیر نظر شورای نویسندگان و دبیران خبری

دکمه بازگشت به بالا